Blog này là của một nhân chứng lịch sử đã 62 năm sống trong lừa dối và đi lừa dối mọi người. Blog này chỉ có nói lên sự thật, sự thật và sự thật. Blog tôi dành cho những người trẻ, hãy đọc và suy nghĩ về những gì mình đang chứng kiến trong cuộc sống....! không dành cho những kẻ HÈN, nghĩ một đằng làm một nẻo. Cấm những kẻ cơ hội, những tên phản động với Tổ Quốc tôi vào đây nói bậy!

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

Nhật ký mở lần 161: XIN NGẢ MŨ CHÀO CẢM PHỤC 127 VỊ NHƯNG….GIÁ MÀ….

Nhật ký mở lần 161 - Ngày 19/12/2015


XIN NGẢ MŨ CHÀO CẢM PHỤC 127 VỊ NHƯNG….GIÁ MÀ….


Không phải tôi cảm phục vì những điều các vị đã dám công khai, đồng lòng cùng ký tên thay mặt chúng tôi, (như quí vị đã nói ngay phần mở đầu là “nó phù hợp với ý nguyện vọng của đông đảo nhân dân trong nước và người Việt ngoài nước (!?)”
Vì nhân dân (trong đó có tôi) đã nghĩ như quí vị, dã nói, đã viết những ý chứa đựng trong thư ngỏ của quí vị cách đây cả gần 10 năm có lẻ… Không ít người đã vì những suy tư và viết lách những điều quí vị mới viết lần này mà dã bị đi tù, bị coi như “lực lượng thù đich” mà mất sạch, như Hoàng Minh Chính, Trần Độ, Hà Sĩ Phu…

Nhưng cái điều tôi mừng nhất là: lần đầu tiên, những người tôi hết sức kính mên, dù cách nghĩ, cách đấu tranh có khác nhau, như tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, g/s Hoàng Tụy, nhà văn Nguyên Ngọc, cựu đại sứ Nguyễn Trung, tiến sỹ Lê đăng Doanh……, những người rất thận trọng trong chữ nghĩa khi muốn phản biện một điều gì khiếm khuyết của “đảng mình”, mà lần này lại đồng lòng cùng công khai lên án chủ nghĩa cộng sản, vạch trần sự phản khoa học, vô lý của chủ nghĩa Mác-Lê đã đưa đất nước này đến sự xuống giốc thê thảm về mọi mặt đời sống bởi cái chủ nghĩa xã hội không biết là cái gì….để rồi đi đến kết luận là cần đổi ngay tên đảng, đổi tên nước!!!

Mr. Hoàng Minh Chính

"3 ông Tây [2 lãnh tụ cộng sản, 1 đại văn hào] sợ cộng sản và 2 ông Việt cộng kỳ cựu đã phát biểu những điều mà 127 vị đã mới gửi "thư ngỏ", đã lâu lắm rồi


Nhớ lại những gì tôi đọc cách đây cả trên chục năm do những tên tuổi lớn vừa kể trên viết, và bị “tai họa” do đảng gọi là cộng sản giáng xuống đầu họ, thì hôm nay, một cuộc lên án chủ nghĩa Mác-Lê, vạch trần cái con đường xuống hố cả nút (do ăn phải cái của thiu thối xã hội chủ nghĩa) được tới 127 vị đồng ký tên trên thư ngỏ công khai, làm sao mà không mừng được cơ chứ! Nhất là trong 127 vị, ít nhất cũng có 5, 7 nhân vật mà có lúc, tôi đã đặt hy vọng rằng: “họ có thể là một Eltsine, một Góocbachev Việt, những con người “bất khả bắt”, “bất khả bỏ tù”, “bất khả bắn”, ..
Mừng thiệt khi đọc trên “thư ngỏ” những dòng lên án chưa từng thấy như thế này:
Sự phát triển của đất nước bị kìm hãm chủ yếu là do Đảng Cộng sản Việt Nam từ nhiều năm nay dẫn dắt cả dân tộc đi lên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình Xô-viết dựa trên chủ nghĩa Mác – Lênin. Trên con đường đó, trong vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam bám giữ thể chế độc tài toàn trị với bộ máy cầm quyền hết sức nặng nề, thiên về dùng bạo lực và dối trá, vi phạm nhiều quyền tự do dân chủ và lợi ích chính đáng của nhân dân, tạo thuận lợi cho tệ tham nhũng, ức hiếp dân và sự thao túng của các nhóm lợi ích bất chính. Đường lối sai lầm theo ý thức hệ cùng với bộ máy cầm quyền nhiều khuyết tật cũng không dựa vào sức mạnh của toàn dân tộc để có đối sách đúng đắn bảo vệ độc lập, chủ quyền chống mưu đồ và hành vi bành trướng của Trung Quốc

Hoặc:
“…. Đảng Cộng sản Việt Nam phải đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết và dựa hẳn vào nhân dân, tự giải thoát khỏi ý thức hệ giáo điều, tự giải phóng chính mình khỏi tình trạng tha hóa của một đảng độc quyền toàn trị, dứt khoát từ bỏ đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ động tiến hành cải cách chính trị triệt để và toàn diện theo con đường dân tộc và dân chủ.
… Thì tôi càng thấy các vị ấy đã thực sự vượt qua được cái “mặc cảm suy thoái”, “phản đảng”, cái chất…”SĨ” nó trấn ngự trong tim, trong óc những người đã bao năm…trót đi theo cái đảng gọi là cộng sản nhưng tồi tệ gấp trăm lần mọi đảng cầm quyền đã tha hóa trên thế giới này!

Nghĩ một đằng mà cứ phải “tế nhị” nói xa, nói xôi, nói vòng vo, vu vơ, … lâu nay chắc các vị cũng chẳng được vui gì trong bụng. Lần này, vượt lên chính mình để nói thẳng nói thật, nói công khai tất cả những uẩn khúc trong lòng ….quả là thư ngỏ đã gây xúc động, gây chú ý cho toàn dân, thậm chí cả truyền thông thế giới đều đánh giá là một sự kiện “không tiền khoáng hậu chưa từng thấy”, tưởng cũng không có gì là lạ!

Tuy nhiên, …. (khổ thật! lại cứ phải….”tuy nhiên”) khi đọc đến đoạn này:

“Đại hội XII phải bầu được Ban Chấp hành Trung ương khóa mới đủ sức đưa đất nước vượt qua những khó khăn thách thức để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia.
…” Kiên quyết không giao phó trọng trách cho những người mang nặng tư tưởng bảo thủ, giáo điều, đặt lợi ích riêng lên trên vận mệnh dân tộc, tham nhũng hoặc tài sản giàu có bất minh, thiếu bản lĩnh, không có khả năng xử lý những vấn đề do thực tiễn của cuộc sống đất nước đặt ra.”

… thì tôi bổng tưởng là mình đang đọc những kiến nghị của các đại biểu TƯ đang họp đâị hội lần thứ 13, sau khi quán triệt tinh thần “dân chủ xã hội chủ nghĩa”, và bắt đầu áp dụng điều lệ mới khóa trước quyết định nhân sự khóa sau” vậy!?

Đặc biệt …bắt đầu từ câu này:
“Đại hội XII là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa có trách nhiệm, vừa có thẩm quyền đề xướng cuộc cải cách chính trị trong hòa bình, với tinh thần khép lại quá khứ, không hồi tố...”
Là tôi đâm… khó hiểu, khó chịu, khó thở, khó nghe và khó nuốt quá!!! ”Khép lại quá khứ” tính từ bao giờ? “không hồi tố” đối với các vụ phạm pháp nào? ai được “không hồi tố”ai? Những vụ đấu tố giết người, cướp của, những vụ bỏ tù, đi cải tạo không án, ….những vụ Nhân văn”. “xét lại”, những vụ “tiến bộ quá sớm” của các ông Hoàng Minh Chính, Trần xuân Bách, Trần Độ…sẽ mãi mãi bị cho là “phản động”, là “chống phá đảng-nhà nước” tới muôn đời hay sao? “không hồi tố” hay sao?

Không được! Phải trả về lịch sử mọi sự thật, mọi nhân vật với công tội rõ ràng đã bị đảng các vị suốt 70 năm qua bôi xấu, chôn vùi cố ý! Không hồi tố là thế nào? Đấy cũng chính là cái lý do để đảng các vị thà chết không chịu rời ngai vàng! dù ngai vàng đã mục rữa, người ngự trị trên ngai đã đến lúc cần quẳng vô sọt rác lịch sử dân tộc …

Và hình như đã nắm chắc mọi phản ứng của bọn tư- bản-đỏ- quân-đảng-tài- phiệt này, trong cuộc phỏng vấn dài cả tiếng đồng hồ ngày 14/12/2015, đài BBC đã để g/s Tương Lai nói thẳng cái mà bao con người căm thù oán hận ngất trời với bọn cộng sản mới và cũ (trong đó có tôi) phải lắc đầu….thở dài chán nản …..Đó là:
Ông và những người ký tên không hề có “ảo tưởng” về bọn cầm quyền hiện nay chẳng bao giờ bỗng cnốc dám từ bỏ hết quyền lợi, danh vọng, của cải, tiền bạc mà nghe lời mấy ông…Nhưng chủ yếu là thư ngỏ sẽ mở đường cho một cuộc cách mạng ôn hòa, một cuộc đấu tranh mới?
Có nghĩa là GÓP Ý THÌ CỨ GÓP, NHƯNG TRƯỚC MẮT, ĐẠI HỘI XII VẪN TIẾN HÀNH, ĐỔI TÊN ĐỔI TUỔI CÓ HAY KHÔNG THÌ KHÔNG BIẾT NHƯNG……
ĐẢNG CS VẪN LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN?, ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP VẪN CỨ ĐƯỢC DUY TRÌ?, TỨ TRỤ TRIỀU ĐÌNH CỨ TỒN TẠI?, BẦU CƯ KHÓA TỚI VẪN CỨ DO KHÓA NÀY QUYẾT ĐỊNH?, QUỐC HỘI KHÓA TỚI VẪN DO ỦY BAN BẦU CỬ CỦA KHÓA NÀY THỰC HIỆN ĐẢNG CỬ-DÂN BẦU? SIÊU CHÍNH PHỦ VẪN NGỒI TRÊN CHÍNH PHỦ? CÁC CÁNH TAY NỐI DÀI CỦA ĐẢNG ĐỄU LÀNH LẶN Y NGUYÊN?…
Và đảng của các đồng chí đảng viên chân chính mang tên mới như ĐẢNG ĐẠI DÂN CHỦ ĐẠI DÂN QUYỀN hoặc tên nước mới sẽ là VIỆT NAM ĐỘC LẬP TỰ DO DÂN QUYỀN DÂN CHỦ QUỐC chẳng hạn…thì đúng là các vị đã thay áo quần mũ mão, đổi vũ khí lưỡi Mác và lưỡi Lê bằng cách…..”nối giáo, mài gươm cho Đảng” ít nhất hết khóa XII này thật rồi….

ÁO MỚI DỆT GẤM THÊU HOA SẼ ĐƯỢC THAY (cho đúng ý các vị và làm vui lòng tí chút cho dân đen bao năm bị lừa dối) , nhưng…
- Đường lối kinh tế vẫn định hướng xã hội chủ nghĩa, đất đai, tài sản vẫn là của công, muốn lấy, muốn chia chác, bán sỉ, lẻ cho ai (kể cả bọn Tầu bành trướng) đều được phép
-Bộ máy cầm quyền từ T.Ư tới địa phương đều do Đảng đăt đâu ngồi đấy …
thì dù có bỏ quên hai cái tên Tây Mắc-Lê như bên Tầu, cuối cùng… ….
MỌI SỰ VẪN CU NHƯ NGUYỄN!hoặc CÙ HƠN TỖI!
(ai rỗi hơi và có gan to, hãy gắng nghe 2 cái đường link tâm sự thật thà của vị g/s Tương Lai để thấy Bà đầm Xòe phán đoán chẳng hề sai, dù chữ nghĩa hơi có chút…bực bội
http://www.bbc.com/vietnamese/multimedia/2015/12/151213_tuonglai_openletter_part1
http://www.bbc.com/vietnamese/multimedia/2015/12/151213_tuonglai_openletter-part2)

..Bà đầm xòe (tức Nhà báo Phạm Thành) viết:
… hết lần này đến lần khác, các đảng viên “tâm huyết”, các trí thức, nhân sĩ tâm huyết chỉ kiến nghị đi, kiến nghị lại cũng chỉ đòi có thay cái áo, thụt thêm thính vào hủ mắm thối đã phải vứt bỏ… thì thư ngõ, tâm huyết ấy… phỏng có ích gì?
…. cứ loay hoay với ước muốn mong đảng thay đổi, rồi góp ý chân thành, tâm huyết thì giá trị của những việc làm này còn thua xa với ước nguyện thay đổi của những dân oan ngày ngày bám trụ đòi quyền lợi trên các ngõ đường, góc phố của đất nước.
…Cộng sản trên khắp hành tinh đã là những con điếm tài tình, cần gì ai phải dạy nó “vén váy” nữa.
Đặc biệt cần chú ý là cái ý này của tác giả Bà Đầm Xòe:
….dạng các vị với những nghi vấn ngậm ngùi: Không rõ các vị có thực lòng hiểu và mong cho đất nước Việt Nam phát triển hay các vị cũng chỉ muốn đảng cộng sản Việt Nam thay đổi để các vị có quyền như những đám quân xanh có quyền lực của đảng cộng sản mà thôi
Riêng tôi, tuy rất thành kiến với mấy ông đảng viên một lòng theo đảng đến cùng, các vị trí thức-thì ít, trí ngủ thì nhiều, các cán bộ não thành đã “ăn lộc vua” hơi nhiều, luôn run sợ trước sự đe dọa thu hồi sổ hưu, mất sạch những gì đã được chia chác ít nhiều trước khi về vườn, nên nói gì thì nói cũng phải ké vào một câu “để Đảng ta vững mạnh lấy lại lòng tin trong dân như xưa, cùng Nhân Dân tiến thẳng về”…. (đâu cũng được)! Hoặc “phản biện trung thành” kiểu lấy hai cái “lá chắn” Bác Hồ và cựu thủ tướng Võ văn Kiệt ra để bước đi phản biện được an toàn! Nói trắng ra là: Có thay đổi hay không thì tôi vẫn có lợi!!!


Kệ cho tiến sỹ Nguyễn quang A giải thich một cách “hồn bướm mơ tiên” (chữ của tác giả Lê Minh Nguyên khi phê phán mọi đề án thay đổi “ảo tưởng” về đảng cộng sản VN) rằng thì là:
“Chúng tôi không muốn duy trì Đảng Cộng sản này là một đảng cầm quyền, nó có thể tồn tại được là tự nó, nhưng phải có một hệ thống nhiều đảng, đảng Cộng sản Việt Nam có thể là một đảng trong đấy, còn người dân có chấp nhận hay không là một vấn đề khác, không có chuyện chúng tôi bảo rằng duy trì đảng lãnh đạo này. Nếu mà người ta chấp nhận có một hệ thống đa đảng, có bầu cử thật sự tự do tôn trọng nhân quyền, có nền tư pháp độc lập, ba nhánh quyền lực độc lập giám sát lẫn nhau. Trong một thể chế như thế đảng Cộng sản Việt Nam vẫn có cơ hội tồn tại, chứ chúng tôi không bảo là mục đích của việc vận động như thế này là duy trì đảng Cộng sản Việt Nam ở vị thế lãnh đạo…"
…, Thì…ngay ngày 14/12/2015, khai mạc đại hội trung ương lần 13, sau ngày công bố bức thư ngỏ của 127 vị 5 ngày (9/12/2012), tổng Trọng đã tuyên bố gần như thẳng thừng bác bỏ thư ngỏ của các vị đồng thời tự phịa ra cái sự “đại đa số…tin tưởng tuyệt đối của toàn đảng, toàn quân, toàn dân kể cả kiều bào ở nước ngoài vào sự đúng đắn của dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng lần thứ 12!”

Ông ta tỉnh bơ, mặt lạnh như đồng Mao tệ, nói:

(trích)
…Các cơ quan chức năng của Trung ương đã tập hợp, phân loại các ý kiến đóng góp và xây dựng các báo cáo tổng hợp, tổng cộng 1547 trang. Hầu hết các ý kiến đều thể hiện tâm huyết, thẳng thắn, tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, với nhân dân, đất nước; hoan nghênh việc Trung ương cho công bố sớm Dự thảo các văn kiện để lấy ý kiến nhân dân; cho rằng đây thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần dân chủ ngày càng cao trong Đảng, trong nhân dân và xã hội; phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tham gia vào quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

“…. Cá biệt, có ý kiến đề nghị Đại hội XII của Đảng thay đổi Cương lĩnh và Điều lệ Đảng, đi ngược lại quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng đã được khẳng định tại Cương lĩnh của Đảng (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 2013.

…Trên cơ sở tập hợp, nghiên cứu, phân tích các ý kiến đóng góp, cập nhật tình hình trong nước, khu vực và thế giới năm 2015, dự báo tình hình thời gian tới, Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Kinh tế-xã hội đã xây dựng Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp của toàn hệ thống chính trị và nhân dân để hoàn thiện dự thảo các văn kiện báo cáo Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến chỉ đạo hoàn chỉnh, trình Hội nghị Trung ương lần này.
…Đồng thời cũng cần bày tỏ chính kiến đối với những ý kiến sai trái, đi ngược lại quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng. Từ đó, xem xét thông qua toàn văn Báo cáo chính trị và Báo cáo kinh tế - xã hội trình Đại hội XII của Đảng …
(hết trích).

Và sau đó một ngày, hạ lệnh bắt ngay một nhân vật hay công khai đi gặp gỡ Nhân dân, trực tiếp các sứ quán nước ngoài để kêu gọi “dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam”: đó là Luật sư kiêm cựu Tù nhân Lương tâm Nguyễn Văn Đài! Để quí vị giật mình?

Cái thư ngỏ của các vị, đúng như giáo sư Tương Lai đã dự đoán, là không có ảo tưởng sẽ được những người đang nắm quyền lực thèm để ý tới …Nhưng thái độ và nội dung phát biểu của của anh Tổng ngày 14/12 vừa qua chứng tỏ anh ta biết rồi và chỉ cho là những sai trái của một số ít người đã… “đi ngược lại đường lối quan điểm của Đảng” mà thôi! Không gì có thể làm anh ta chùn bước để chỉ đạo đường lối, đặc biệt sắp xếp cơ cấu của việc bầu bán, nhân sự, … từ tứ trụ triêu đình tới hạ tầng cơ sở khóa tới. Nhà báo Bùi Tín gọi đó là “một vụ phá điều lệ đảng chưa từng, một vụ tiếm quyền…..tranh dành dơ dáng”!

* * *

Riêng tôi, do quá lo về tình trạng cù cưa kéo dài để tồn tại thêm năm nào hay năm ấy của các nhà cộng sản giả cầy mất gốc đương thời, sẽ làm mình khó mà sống nổi để tiếp tục viết lách, đấu tranh ôn hòa thêm một nhiệm kỳ Đảng toàn trị nữa ….nên, … thiệt tình quá tiếc nuối với một vài điều …”GIÁ MÀ”….Đó là:

Giá mà…Sau những diều công khai vạch trần sự tai hại của chủ nghĩa Mác-Lê đã gieo họa trên đất nứơc,
Giá mà….Sau khi đã mạnh dạn lên án tất cả những cơ cấu chính trị vừa bất tài, bất lực, vô đạo đức tham nhũng do cái đảng cộng sản này gây ra cho mọi mặt đời sống: kinh tế, xã hội, đối ngoại, quốc phòng….
thì các vị có thêm một mục trong phần kết luận …Đại loại như:
Chúng tôi … đảng viên trong số 127 người ký tên trong thư ngỏ xin tuyên bố:

1-BẮT ĐẦU TỪ HÔM NAY KHÔNG CÒN LÀ ĐẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM GÌ VỀ MỌI ĐIỀU MÀ ĐẢNG ẤY GÂY RA NỮA
(sẽ có một số nơi trên 3 miền đất nước để mọi đảng viên cộng sản đương thời đến tự tay hoặc thay mặt nhiều đảng viên đốt thẻ đảng, thay hương khói thả xuống biển Đông, cầu cho linh hồn các liệt sỹ đã hy sinh vì biển đảo Tổ Quốc, đồng thời ghi tên nhập đảng mới của chúng tôi… )
2-Theo đúng những điều… đã ghi trong hiến pháp…..chúng tôi sẽ là Ban trù bị cho một đảng mới không cộng sản, Lấy Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ, và Nhân Quyền lầm đường lối phương châm, điều lệ...Một đảng mới tuyệt đối không tham gia chính quyền nếu không đủ số phiếu bầu trong một cuộc tổng tuyển cử thật sự dân chủ và tự do..như mọi nước trên thế giới.. Một mục tiêu duy nhất để đấu tranh tiến tới không ngừng: Tổ Quốc Việt Nam Thật sự Giầu Mạnh, Công bằng và Văn Minh…


NHƯNG TIẾC THAY CÁI ‘GIÁ MÀ’ NÀY ĐÃ KHÔNG XẢY RA MÀ CHỈ CÓ TOÀN NHỮNG CHUYỆN NHỮNG NGƯỜI ÍT LÝ LUẬN NHƯ MÌNH VÀ BẠN MÌNH, ĐỒNG NIÊN, ĐỒNG KHÓA KỂ CẢ “ĐỒNG CHÍ MỘT THỜI’ VỚI MÌNH ĐÃ BIẾT, ĐÃ NÓI, ĐÃ VIẾT HUỴCH TOẸT RA TỪ LÂU!
ĐÚNG LÀ….CHÁN MỚ ĐỜI!

T-B.-Nhân bài nói về cái sự vô phúc của những dân tộc bị cộng sản cai trị, mời các bạn và ai trong 127 vị vẫn còn ôm ấp giấc mộng “cộng sản chân chinh” xin đọc lại mấy danh ngôn chống cộng của những danh nhân thế giới như sau:

* BORIS YELTSIN:
- "Anh có thể xây ngai vàng bằng lưỡi lê, nhưng anh không thể ngồi lâu trên đó".
"Cộng sản không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải chúng nó".

* GORBACHEV: "Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn mà thú nhận rằng: cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá".

* ANGELA MERKEL: "Cộng sản đã làm cho người dân trở thành gian dối".

* MILOVAN DJILAS: "20 tuổi mà không theo cộng sản, là không có trái tim.
40 tuổi mà không từ bỏ cộng sản, là không có cái đầu".

* VICTOR HUGO:
- "Chủ Nghĩa Cộng Sản là giấc mơ của vài người, nhưng là cơn ác mộng của tất cả nhân loại" (”Le communisme: rêve de quelques uns, cauchemar de tous”).

* BERTOLT BRECHT: "Nếu giữa Đảng CS và nhân dân có sự bất đồng, chỉ việc khai tử nhân dân".
- COLUCHE: "Chủ nghiã CS là bệnh nan y duy nhất người ta chưa thí nghiệm trên loài vật" (trước khi áp dụng cho người).

W. CHURCHILL: "Cái xấu của chế độ tư bản là phân chia sự giầu có không đồng đều. Cái tốt của chế độ CS là chia đều sự nghèo đói"
Tất cả đều phát ra từ những cái “đầu” to và những “trái tim” lớn…Mong mọi người cúng suy ngẫm…….

VÀ ƯỚC MONG SAO, NẾU CÓ LẦN SAU, CÁC VỊ HÃY MẠNH TAY VIẾT THÊM MẤY CHỮ: CỘNG SẢN ĐÃ HẾT THỜI RỒI, HÃY GIẢI TÁN ĐI!10 nhận xét:

 1. Thưa Cụ! Từ từ rồi khoai sẽ nhừ,cụ ạ!Có nên muốn tất cả cùng một lúc? Có nên muốn mọi người đều giống hệt nhau, thế thì đa nguyên ở đâu? CS cứ muốn mọi người giống nhau, anh nào không "triệt để cách mạng" đều bị coi là lừng khừng, cần phải diệt trừ. Tôi thì sợ hai chữ "triệt để" (= đào tận gốc trốc tận rễ) lắm rồi!

  Trả lờiXóa
 2. Từ từ để tồn tại ít nhất 5 năm nữa, chính là một trong những ý đồ của bọn thà chết không bỏ đảng này đấy...chính vì muốn vạch trần cái sự họ muốn tuyên truyền sự tồn tại này mà phải có ý kiến khác đấy....Muốn theo họ là tự đưa mình váo chỗ mà họ muốn đấy. Đả đảo những tên cộng sản ôm thẻ đảng đến cùng lại giở giọng "thay đổi áo quần cho Đảng

  Trả lờiXóa
 3. Lý tưởng xã hội chủ nghĩa (cộng sản) là một lý tưởng đẹp, nó đẹp ảo huyền đến độ chỉ những ‘nguyên lão’, những nhân sĩ trí thức xhcn-cs hương nguyện, vì lý do nào đó, mới có thể không thấy không biết hoặc lẫn trốn những xấu xa, tội ác và thất bại rõ rệt của nó trong thực tế.

  Tạm kết. Thay hoặc lấy lại tên đảng là đảng Lao Động, đổi tên nước CH xhcn Việt Nam – nói dại, thành CH Hồ Chí Minh thì vẫn là món đặc sản duy nhất của quán ăn Treo đầu Dê bán thịt Chó! Không tự lọc máu, gột óc thì thêm một lần hay nhiều lần nữa thay tên đổi họ cũng rứa rứa, cũng chỉ là Bình mới Vôi cũ. “Cộng sản đã hết thời rồi, hãy giải tán đi!” (TTHY)

  Trả lờiXóa
 4. Trọng lú to gan thật hãy đợi đấy chỉ sợ hối chẳng kịp

  Trả lờiXóa
 5. mấy vị này vẫn còn hèn , thậm chí đại hèn cụ ạ ..

  Trả lờiXóa
 6. Theo tôi thì thủ tướng Anh quốc nhầm một tý là: Nghèo đối chia đều cho người dân đen thôi

  Trả lờiXóa
 7. Để giúp bạn đọc rõ 127 vị kia là những ai, đã kính thưa kính gởi cái gì cho đám chóp bu ác đảng ba đình, mà bác Tô đề cập tới trong entry này, Ronald xin chép lại ở đây đoạn văn này của Hồng Việt 19-12-2015 để bạn đọc gần xa được tường:

  Trước thềm đại hội XII của Đảng Cộng Sản, một nhóm nhân sĩ, trí thức đã gửi một bức thư đến Đảng Cộng Sản với nội dung chính là đề nghị Đảng Cộng Sản cải cách thể chế chính trị theo hướng dân chủ. Mặc dù những người ký tên vào bức thư ngỏ có thiện chí mong muốn đất nước được dân chủ hóa nhưng nội dung bức thư đặt ra cho người đọc những băn khoăn về mức độ hiểu biết cũng như thái độ của những người tự coi là trí thức.
  Về nội dung của bức thư, phần một nhận định về tình hình đất nước đã chỉ ra tình trạng bi đát của đất nước như tụt hậu, tham nhũng, ô nhiễm môi trường, sự lệ thuộc vào Trung Quốc, v.v. nhưng có một câu rất sai sự thực là: “Sự hội nhập quốc tế ở tầm cao hơn đặt ra thách thức mới, song chưa bao giờ Việt Nam có được sự đồng tình và ủng hộ mạnh mẽ cả tinh thần lẫn vật chất của nhân dân và các quốc gia trên thế giới như ngày nay”. Chính quyền Việt Nam hiện nay là một chính quyền độc tài, tham nhũng và vi phạm nghiêm trọng các điều đã qui định trong luật nhân quyền quốc tế. Không có người dân Việt Nam nào hay quốc gia dân chủ nào lại có thể ủng hộ chính quyền này, chưa nói “ủng hộ mạnh mẽ cả tinh thần lẫn vật chất’ . Câu này khiến người ta phải tự hỏi các vị soạn thảo thư này có bình thường không. Nó cũng tương tự như một câu sai sự thực khác mà các lãnh đạo cộng sản thường hay nói là “Vị thế Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế”.
  Tại sao phải tâng bốc chính quyền đến thế? Nếu các vị nhân sĩ này nghĩ rằng phải nói cho êm tai những người có quyền mới hy vọng được nghe thì họ lầm to. Các lãnh tụ cộng sản thực dụng lắm. Họ chỉ nhượng bộ khi họ bị bắt buộc phài nhượng bộ chứ không phải vì các vị nói một cách ngon ngọt.
  Phần hai bắt đầu với lời kêu gọi Đảng Cộng Sản hãy đặt lợi ích dân tộc lên trên hết và tiến hành cải cách theo hướng dân chủ. Vào lúc này, 70 năm sau kể từ ngày đảng cộng sản lên nắm quyền ở miền bắc và 40 năm trên cả nước, sau khi Nguyễn Tấn Dũng nhiều lần tuyên bố “Không để nhen nhóm hình thành các tổ chức đối lập” và sau khi Nguyễn Phú Trọng phát biểu “Phải giữ cho được chế độ này, đảng này” mà vẫn hy vọng đảng cộng sản sẽ thay đổi thì chỉ có thể là sự hy vọng mù quáng. Từ trước đến nay trong lịch sử chưa có một chính quyền tham nhũng nào có thể tự nó thay đổi để thành một chính quyền không tham nhũng. Đối với những kẻ tham nhũng thì không làm gì có cái gọi là lợi ích dân tộc bởi vì tham nhũng trước hết là sự lạm dụng công quyền cho lợi ích cá nhân. Chúng lợi dụng chức vụ của mình để ăn cắp những tài nguyên đáng lẽ ra phải được dùng để phát triển đất nước và nâng cao mức sống của người dân. Không thể có chuyện những kẻ tham lam, gian trá đọc vài bức thư xong bỗng nhiên biến thành người tốt. Giải pháp duy nhất là phải thay thế một chính quyền tham nhũng bằng một chính quyền khác, tức là phải có dân chủ.


  (còn tiếp)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. (tiếp theo bài của Hồng Việt 19-12-2015 bên trên)

   Ngoài ra, trong nội dung bức thư còn có những đề nghị rất quái đản như đổi tên nước, đổi tên đảng, sửa đổi hiến pháp: “Ý chí quyết tâm chuyển đổi thể chế chính trị của Đại hội XII cần được biểu thị bằng những hành động cụ thể như đổi tên đảng (không gọi là Đảng Cộng sản); đổi tên nước (không gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa…”. Đảng Cộng Sản ra đời từ sự sáp nhập của 3 đảng là An Nam Cộng Sản Đảng, Đông Dương Cộng Sản Đảng, Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn thành Đảng Cộng Sản Đông Dương, sau đó đổi tên thành Đảng Lao Động Việt Nam và bây giờ là Đảng Cộng Sản Việt Nam. Quốc hiệu thì trước đây là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, sau đổi thành Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hiến pháp thì từ năm 1946 đến nay đã sửa đổi đến 5 lần. Nhưng dù mang tên gì, dưới quốc hiệu và bản hiến pháp nào thì nó vẫn phạm nhiều tội ác. Nó đã thực hiện cuộc bạo loạn Xô Viết Nghệ Tĩnh và giết nhiều người vô tội với khẩu hiệu man rợ là “trí, phú, địa, hào; đào tận gốc, trốc tận rễ”. Sau Cách Mạng Tháng Tám, nó đã tàn sát hàng ngàn người yêu nước thuộc Việt Nam Quốc Dân Đảng và đảng Đại Việt. Nó còn phạm tội ác chống lại loài người khi giết hại hàng trăm ngàn người vô tội trong chiến dịch cải cách ruộng đất, đã bách hại các trí thức trong phong trào Nhân Văn – Giai Phẩm. Sau năm 1975, nó thực hiện chiến dịch đánh tư sản, bỏ tù hàng trăm ngàn người làm việc cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa và đến nay vẫn còn tiếp tục vi phạm nhân quyền. Nhưng trên hết, tội nặng nhất của nó là phát động cuộc nội chiến làm chết hàng triệu người và khiến đất nước bị đổ vỡ trầm trọng. Vậy thì họ đề nghị Đảng Cộng Sản đổi tên nước, tên đảng hay sửa đổi hiến pháp để làm gì?


   Sau đó là đến yêu cầu này: “…trả lại tự do cho những người khác chính kiến đang bị giam giữ; chấm dứt sự trấn áp và ngăn chặn nhân dân thực hiện quyền tự do dân chủ theo Hiến pháp”. Nhưng hiến pháp hiện nay không thể chấp nhận được vì nó vừa không đúng vừa không chính đáng. Nó không đúng vì nó quy định Đảng Cộng Sản độc quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội, quân đội và công an phải trung thành với Đảng, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa v.v. Nó cũng không chính đáng vì nó được ban hành bởi một quốc hội không chính đáng, không phải do nhân dân bầu ra. Và làm sao có thể đòi hỏi Đảng Cộng Sản vừa phải tuân theo hiến pháp lại vừa phải sửa đổi hiến pháp?   Xóa
  2. (tiếp theo bài của Hồng Việt 19-12-2015 bên trên và hết)

   Cuối cùng là về căn cước (*) của những người kí tên vào bức thư ngỏ. Đối với những người không phải là đảng viên của Đảng Cộng Sản thì những đề nghị sau đây có thể bị xem là hành động can thiệp vào nội bộ của một tổ chức: “công tác nhân sự tại Đại hội XII phải thật sự dân chủ”, “yêu cầu Đại hội được bầu trực tiếp Tổng bí thư, và danh sách đề cử không chỉ có một người”. Nhưng với các tác giả của bức thư này (Nguyễn Trung, Tương Lai, Chu Hảo) và phần lớn những người kí tên là đảng viên thì đề nghị này nói lên hai điều về họ. Thứ nhất là họ trung thành với Đảng Cộng Sản. Thứ hai là họ chưa phải là những trí thức thực sự. Một trí thức đúng nghĩa là phải biết phản biện và dấn thân chính trị. Nội dung của bức thư mặc dù có thể hiện sự phản biện nhưng chỉ ở mức độ tổi thiểu. Vẫn còn đó những hy vọng hão huyền về sự thay đổi của Đảng Cộng Sản. Sự kiện họ vẫn tiếp tục đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng Sản mặc dù nó đã mất hết lý tưởng và hiện nguyên hình là một tổ chức tội ác cho thấy họ không đứng hẳn về phía dân chủ và cũng không quan tâm lắm tới các giá trị đạo đức. Nếu họ có lý tưởng tự do, dân chủ thì ít nhất phải ra khỏi Đảng Cộng Sản, lên án nó đồng thời lên tiếng ủng hộ dân chủ một cách quả quyết. Nếu quyết tâm hơn nữa thì gia nhập một tổ chức dân chủ. Giữa hai tư cách trí thức và đảng viên cộng sản phải chọn một.
   Đã có nhiều tấm gương ly khai với Đảng và đứng vào hàng ngũ dân chủ như Trần Độ, Nguyễn Hộ, Phạm Quế Dương, Bùi Tín, Tô Hải, Trần Quang Thành, Phạm Đình Trọng, Vi Đức Hồi, Đặng Xương Hùng và còn nhiều người khác. Những người này mới là những trí thức thực sự.

   Hồng Việt

   (*) Căn cước của một người chủ yếu là những tập thể mà người đó đã là thành viên, nghĩa là những căn cước tập thể. Mỗi căn cước tập thể, tùy mức độ chính xác, nói lên một khía cạnh của đương sự.

   Xóa
 8. Thiếu OXY để thởlúc 13:25 25 tháng 12, 2015

  Câu thứ nhất: Cộng sản không bao giờ tự thay đổi theo hướng dân chủ tiến bộ.
  Câu thứ hai: Muốn cộng sản tự thay đổi để đất nước đi tới tự do, dân chủ: xem lại câu thứ nhất.

  Trả lờiXóa

- "Tô Hải Library" không chịu trách nhiệm về comment của bạn đọc.
- Hoan nghênh bạn đọc góp ý sát chủ đề mỗi Entry. Các comment "lạc đề" dù vô tình hay cố ý đều bị từ chối mà không cần báo trước.