Blog này là của một nhân chứng lịch sử đã 62 năm sống trong lừa dối và đi lừa dối mọi người. Blog này chỉ có nói lên sự thật, sự thật và sự thật. Blog tôi dành cho những người trẻ, hãy đọc và suy nghĩ về những gì mình đang chứng kiến trong cuộc sống....! không dành cho những kẻ HÈN, nghĩ một đằng làm một nẻo. Cấm những kẻ cơ hội, những tên phản động với Tổ Quốc tôi vào đây nói bậy!

Thứ Ba, 23 tháng 11, 2010

PHẤN ĐẤU KÍ SỐ 25

...Đây không phải chỉ là một vài thúng, một vài gánh mũ mà phải là cả một toa tàu chất đầy mũ đã được huy động để chụp lên đầu những người đại diện cho quần chúng nhân dân, trong đó có hàng ngàn những nhà trí thức cỡ lớn trong cả nước đã không biết phát biểu ở đâu kể từ khi cơ quan IDS phải… “tự sát”. Mọi kiến nghị của họ đều được gửi tới những cơ quan cao nhất của nước Việt Nam cũng chẳng được công bố, chẳng được trả lời công khai. Ấy vậy mà mới chỉ có 6 vị lên tiếng về một vấn đề Vinashin, “xì-căng-kinh-tế-thị-trường-định-hướng-XHCN” nổi tiếng khắp hoàn cầu thôi mà lực lượng chống diễn biến hoà bình đã chở đến cả một toa tàu mũ để chụp lên đầu họ....

PHẤN ĐẤU KÍ SỐ 25


ĐÔI LỜI AI ĐIẾU CHO MỘT “TRÒ CHƠI DÂN CHỦ” SẮP…HẠ MÀN


Trước tiên, t xin phép được nói ngay: Cái cm từ “trò chơi dân ch” này không phi là do t sáng tác ra đâu nhé!. “Không thể để Quc Hi là nơi din ra nhng trò chơi dân ch được” là của… AI?. Cả hàng ngàn, hàng vạn con người có tai, có mắt, có xem “Tivi Ta” đu biết c! Cho tớ min gi đúng tên ko mang ti “li dng dân ch xâm phm uy tín cá nhân, tổ chc… ” theo điều 88 thì kh v, kh con

Sau những li phát huy dân ch ca 6 v đi biu Quốc Hôi được Đng cơ cu mà li liu mng, ý quên, mạnh dn đưa ra nhng li lên án, phản bác, nng n, thm chí đòi đình ch công tác, đòi lp ban thanh tra, kể c đòi quyn min nhim các v mà theo t là…  “bt kh xâm phạm”, nếu chưa có ý kiến ca 15 v đnh cao cao vút trong 3 triu đnh cao trí tuệ ca đt nước Vit Nam này s được xem xét ra sao?… 
Tiếp theo là báo in, báo mạng, nước trong, nước ngoài đu đưa tin, đưa nh các ngh s đu tranh thẳng thn, không e ngi, phát huy thành qu cuc đu tranh ngăn chn ch trương “Đường st cao tc”… Thôi thì đủ các kiu đ cao, đng viên,khen ngi,… nh ca các vị này đu được đưa lên trang nht, to đùng… vi các li bình lun “có cánh” tưởng như sp có s thay đi cơ bn s xy ra đến nơi… tưởng như li nói ca cơ quan quyền lc cao nht sp có sc nặng ngàn cân, có quyền cht vn, phn bác, lên án thậm chí có quyn trut phế bt kỳ ai trong chính ph mà không phi sợ “không có người làm vic”…

Thế ri… nhng góp ý “phn bác nhng ý kiến phn biện” ngay t trong hi trường Quc Hi bt đu… Khi xướng là:

1- Ý kiến ca my ông Tướng-đi-biu-quc hi bác bỏ nhng đ ngh bo phi ca các ông Thuyết, ông Cuông,… bng cái ging rt là… “tướng”. Như: “Đừng có vì Vinashin mà làm rc ri thêm tình hình…” hoặckhông cần lp ban kim tra ca quc hi vì … U Ban Kiểm Tra Trung Ương đã vào cuộc” hoặc “Bộ Chính Tr, Chính Ph đã có quyết sách kp thời”, hoặc “Vinashin đã trong tầm kim soát”… Ông nào ông nấy đu tỏ ra hết sc tin tưởng vào s lãnh đo sáng sut và s sa cha ca b chính trị, ca ban bí thư, của chính phủ…v v

2- Tiếp theo li ca các tướng Trn Bá Thiu, Võ Trọng Vit, Bế Xuân Trường và hàng lot ý kiến trước căng cng bao nhiêu thì nayu xìu xìu trông thy. Đc bit có ông tiến sĩ, kiêm phó ch tch tnh có 2 cái lưỡi hôm trước thì nói “Vinashin thực s đã phá sn”. Đến hôm sau cái lưỡi th 2 li nói “Vinashin chưa h phá sn”.

3- Đại đa s các đi biu thì đu “ngm ming ăn tiền”, theo truyn thng: “Đảng đã tín nhim ta thì ta phi chp hành nghị quyết ca đng”!…
Tất c đã báo trước là những ý kiến mnh dn ca 6 vị nói trên  s b vt vào st rác. Và qu là thế:

CUỘC PHN CÔNG CA NHNG K CHUYÊN NGH CHỤP MŨ

- Đây không phải ch là mt vài thúng, mt vài gánh mũ mà phải là c mt toa tàu cht đy mũ đã được huy đng đ chp lên đu những người đi din cho qun chúng nhân dân, trong đó có hàng ngàn nhng nhà trí thức c ln trong c nước đã không biết phát biu đâu k t khi cơ quan IDS phải… “t sát”. Mi kiến ngh ca h đu được gi ti nhng cơ quan cao nhất ca nước Vit Nam cũng chẳng được công b, chng được tr li công khai. y vậy mà mi ch có 6 v lên tiếng v mt vn đ Vinashin, “xì-căng-kinh-tế-th-trường-đnh-hướng-XHCN” ni tiếng khp hoàn cu thôi mà lc lượng chng din biến hoà bình đã ch đến c mt toa tàu mũ đ chụp lên đu h. Tớ xin lit kê nhng cái mũ “chết người”, nhng cái mũ mà khi b chính thc đi vào thì có thể vn dng điu lut “2 cái còng” như chơi:
Nào là…“Nhận đnh mt chiu”, “không khách quan”, “không chuẩn xác”, “không toàn diện”, “gây hoang mang”, “rối lon nhân to” (?), “chủ quan, võ đoán”, “mang màu sắc dân tuý”, “nói lấy được”, “té nước theo mưa (mà là mưa nh)”,… Nào là “không dựa theo lun chng khoa học mà da theo mt b phn xã hi thiếu thin chí”. vv…vv…
Riêng với  báo chí l phi thì cũng bị hng hách lên án: “Chiều theo th hiếu thp kém” ? Lấy bôi bác theo kiu git gân để làm trng, dân tuý, xu thi, thm chí… “vô chính ph”… Riêng ông tiến sĩ Đinh Thế Cường thì còn nói thng thng ra là “lạm dng din đàn” , “chủ quan cảm tính”, “đưa ra nhng ý kiến không thuc lãnh vc chuyên sâu của mình.”Rồi kết lun v 6 v đi biu đi tiên phong dưới ngn c dân chủ tại quc hi là: Nhng ý kiến ca hkhông mang tính chất xây dng”, “gây dư lun không tt trong xã hi ”…

- Tất c nhng chiếc mũ họ chun b đ đi lên đầu nhng người có ý kiến trái chiu vi ngh quyết đng, vi quyết đnh ca bộ chính trị đu là nhng cái mũ đ đi lên đu nhng k phn đng, không chp hành nghị quyết và đc bit là bn “t din biến” trong âm mưu din biến hoà bình, đứng đu là đế quc M, mt ý kiến đã lâu lm mi thy, mà giáo sư tiến sĩ Trương Giang Long không ngn ngi viết lên bng giy trng mc đen trên “Tp chí cộng sn” s va ra tháng 11/2010!

- Có điều l là hàng lot nhng cáí tên giáo-sư-tiến-s viết nhng điu sc mùi ngông nghênh, ngo mn đu là nhng cái tên tiến s t đâu mà ra thì t, mt người chăm xem Tivi và đc “báo ta” vào loại không nht thì nhì trong các c tuy “ngoài 80 nhưng mt còn sáng” đu đánh cái dấu hi to đùng. 
Lý do : Tiến sỹ gì mà viết mt câu văn, dùng mt t, cm từ như: “dân tuý”,”té nước theo mưa”, ”rối lon nhân tạo”(?!) mà chính họ cũng chng hiu là cái quái gì và người đc thì mun chết sc vì cười! Toàn là nhng cái tên l hoc hoc nhng cái “bút ranh”đc lên nghe có vẻ là… ging cái! Có trường hp li c ý hay vô tình, cm nhm bút danh của nhng cây viết đã tng ni tiếng như Nguyn Chính! Ti nghip bác Chính phi lên mạng ci chính nhưng không sao “to mm”, “rng mép” bng my t báo ca Đng ta được! Nhưng tt cả những gì h phê phán chp mũ cho các v nhân s, trí thc cả nước biết tên đu có “đt” đ h t do, t tung t tác lên lp các bc đàn anh, đàn chú, đàn cha…và để k công vi Đng v lòng trung thành tuyt đi và vô điều kin ca h! Đó là hàng chc t báo của nghành…Công An do cũng mt ông trung-tướng-phó-tng-cc-trưởng-tng-cc-xây-dng-lc-lượng làm luôn tng biên tập! Thế mi lnh người ch! Đi đâu cũng gp tướng! Lơ mơ mt mng như chơi!
Tin chính thức các bn văn cho biết: Chính ông này đã gt pht đề ngh tuyên b về Trường Sa và Hoàng Sa ca gii Nhà Văn vi lý do “Việc này đt ra không đúng chỗ!” khi ông này làm chủ tch đoàn. Sau đó không ai dám nhc li chuyn này cũng chẳng có mt ch dù nh nhàng, lnh lo, khách quan như ch Phương Nga! Lời ông Tướng mà!.

CUỘC PHN CÔNG BNG CÁCH “ĐI TT ĐÓN ĐẦU

Để vô hiu hoá tt c nhng kiến ngh ca c tri qua các đại din “bo phi” ca mình, người ta nhanh chóng, cp tp, t chc, ‘làm mới” li mi t chc, con người thm chí thay đi c nhng con s, dữ liu để chng minh là các anh ch là nhng “thy bói đoán mò”, “không có lun chng khoa học cũng đòi “xía dzô” mà ch da vào nhng b phn xã hi thiếu thin chí!” Tất c nhng dn chng là: Vinashin phi tn ti, là Vinashin không phá sản, là tin nợ đây không phải là n công, là n này s dư sc tr nếu làm ăn có lãi trong những năm ti,… là tài sn, đt đai, nhà xưởng nếu đánh giá cho đúng thì… có thể… không l đến con s mà báo chí đã phanh phui!.. là khuyết đim ở đây chỉ là khuyết đim v buông lng qun lý, là… là…Vinashin n đây là n ca xí nghiệp, đi vay đ làm ăn ch không đng gì đến cái két ca chính ph cũng như cái túi tiền, miếng cơm manh áo ca nhân dân!… 
Riêng v chuyn Bauxit Tây Nguyên  thì tiếp tc coi kiến ngh đình ch ca gn 3.000 nhà khoa học, ca các tướng tá, lão thành cách mạng chưa h có (có l do bt hp pháp vì phn đi tp th?) cứ tiếp tc vì đã tăng cường kim tra, đã c người đi nghiên cu và đã có người bảo đm nếu xy ra v bùn đ thì đi tù!? Và quan trng nht là: Tt c đã được bộ chính tr thông qua.! C thế mà làm! Cái vn đ trng tâm đã b con tu Vinashin kéo tuột đi ra xa tít mù tp
Vậy là, mi cánh ca đu đã m, chng cn gì phi gõ để vào na. Kch bn này đã din ra sut 2 tun qua trên các trang báo lề phải. Đc bit trên ti vi được chiếu đi chiếu li mi ngày hàng trăm ln trên hàng chục kênh khác nhau ca Trung Ương cũng như đa phương đ báo hiu mi cht vấn nào trong tun ti (nghe đâu có 2 ngày na đ các b trưởng và th tướng giải trình thêm v nhng kch bn đã được din tiến thành công ngoài mong đi trên các phương tin truyn thông sut 2 tun qua)… Thế nào cui cùng s là: “Dù khó khăn đến my, toàn Đng, toàn quân, toàn nhân dân ta cũng s vượt qua!
Sức my mà nói ngược li được. Mà có mun nói thì cũng chẳng còn đt nói na ri vì ln sau đây là quc hi mi s ra đi sau Đi Hội Đng. 
Sc my mà my ông mnh ming tng b my v giáo sư tiến sĩ ca Đng và nhà nước cc kì thm nhun chuyên chính vô sn “phang” cho nhng gy nhn xét trời giáng như trên làm sao mà có th được tái cơ cu vào quc hi ln này cơ chứ.

CUỘC CHIA TAY BI HÀI CA TRÒ CHƠI DÂN CHỦ

Còn 1 tuần na mà thôi, quc hi s hết hp, làn sóng nhỏ dân ch va mi gn lăn tăn đã b lên án, đe do (ch ca tiến sỹ Nguyễn Quang A), bịt ming hoc không đếm xa. Mc du nhiu người đã có lúc nghĩ rằng mt s đi mi trit đ s phát trin trong tương lai gn. Riêng vi tớ, t chng h tin, chng nào mi t chc xã hi t cao đến thp vn đu nm trong tay một nhóm người đã “nói đi là đi!”, “nói đứng là đng!”, “nói làm là làm!” “nói đúng là đúng!”, “nói sai là sai!”, nói ngược li thì… sn sàng bị chụp nhng cái mũ mà t đã lit kê trên. T hi hơn có khi li còn b xếp vào “những thế lc thù đch”, “ăn tin ca các t chc phn đng nước ngoài”, “âmu trut quyn lãnh đo ca Đng”… Cái ti phn đng nht là “đng viên đi biểu quc hi” thì ch mt chuyn đưa v chi b kim đim ri khai tr cũng đủ “hạ nhc” các v y xung tn bùn đen. Liu các v đó có còn chút gan nào mà tiếp tc m ming (“t do là cho dân được m ming” Câu nói đó ca ai nh ? tớ cũng chẳng nh na?). T ch tin sĩ khí anh hùng ca các v chơi trò dân chủ giữa quc hi khi nào nhng li nói đúng tâm huyết, ca mình b bt ming, đe doạ, khng b, đàn áp thì sẵn sàng vali qun áo v nhà “vui thú đin viên” hoc còn sức mà vô sn tht thì đi kéo xe ch đá như c thi s Hu Loan quê hương đại biu Cuông mà thôi!
nh! Mà ti sao chưa thy ai b phòng hp ra ngoài để phn đi mt ý kiến không va tai mình, thm chí qung giày dép vào mt nhau, nắm cà vt, tt tai nhau như quc hi mt s nước t đã xem thy tivi nhỉ. Nhưng đó là dân ch kiu tư sn ch dân ch kiu Vit Nam thì đâu có được vì dân chủ Vit Nam là phải… tp trung kia mà! Mà tp trung cao nht không phi là tập trung cho toàn đng, gm hơn 3 triu con người mà ch tp trung cho có 15 người ưu tú nht nước, sáng sut nht nước, tài gii nht nước. Vy thì dân chủ mà phản li nhng gì đã “tp trung” ở 15 người toàn quyn quyết đnh thì là… phản đng ch còn gì na…! “Lợi dng dân ch, xâm phm li ích quc gia” là cái tội tày tri đang đi ch nhng ai thích trò chơi dân ch điều s phi ti nếu ai đó mun kết lun là như vy!

NỖI NIM RIÊNG CA T ĐI VI CÁC ÔNG NGHỊ VIỆT

Trải qua 65 năm đi bu quc hi t ch được mt lần duy nht bu cho mt người biết mt biết tên. Đó là ông H Chí Minh khi tớ đi bầu quc hi ln đu, lúc t 19 tui. Còn tt c các cuc bu bán sau t đu chỉ… “văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình”. Thm chí, văn cũng chng kì thanh. Nhng bạn thân ca t có dăm by người đã tng được cơ cu vào quc hi đ t dn phiếu cho bn nó thì kh cho chúng nó li b cơ cu vào nhng nơi mà người đi bầu chng biết ông đi din ca mình đâu chui lên! Gần đây nht là g/s NSND Trọng Bng, t Liên Xô v nhy tt vào tn Đng Nai làm đi biu quc hi mti anh ta chưa h biết là min Tây hay min Đông. Còn nhng Huy Du, Dương ngc Đức trong nhng lúc tâm tình đu phàn nàn vi t: “Kh quá, mỗi năm mt béng đi 4 tháng! Ngồi đau c lưng đ nghe các ông y nói nhng chuyn đâu đâu chng dính líu gì đến ngh nghip ca mình… Và cui cùng, anh nào anh ny đu “b ca chy lấy người”. Thế mi biết cái đa s ngm ming ăn tin Quc Hi đã phi kh sở biết chng nào khi b cơ cu vào cái t chc mang tiếng là quyn lc nht nước nhưng cũng mang tiếng là… “ngh gt”, ngh “Uy me-x” sut đi.

Bởi dzy, t xin có my câu ai điếu cho trò chơi dân chủ ti quc hi nước Vit Nam XHCN như sau:
Làm thân nghị s thi nay!
Chơ
i trò dân chủ có ngày… oan gia.
Dân chủ
đâu ca dân ta!
Khi Đả
ng chưa chu thì ta ch đòi
Ô-voa, tạ
m bit, Gút bai,
Ghêm-sô Dân chủ
rút lui ngh trường
Tránh “đòn vỗ
mt” sát thương
Cho nên xin phép… hạ
màn hôm nay!
Leng keng leng keng! leng keng!…Roẹ
t!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

- "Tô Hải Library" không chịu trách nhiệm về comment của bạn đọc.
- Hoan nghênh bạn đọc góp ý sát chủ đề mỗi Entry. Các comment "lạc đề" dù vô tình hay cố ý đều bị từ chối mà không cần báo trước.